TAXItotal - Funksjonsoversikt

Hovedpunkter inkludert i prisen:

 

Løpende oppdateringer
Nye versjoner
Fri telefon support (hverdager 09:00-16:00)
Fri e-post support (alle dager)

 

Skift -Manuell registrering
-Konfigurerbar skiftstatistikk (grafisk/tabellarisk)
-Automatisk innlesing av skiftfiler fra de aller fleste taksametertyper
  (CenCom, TDS/Nera, MegTax, Frogne, R01-filer, Taxisystemer (0-Taxi), nytt ITF format)
 
Bilag -Manuell bilagsregistrering
-Manuell hurtigregistrering av flere fortløpende bilag med mellomlagring
-Automatisk registrering av skiftbilag (ved manuell og automatisk skiftregistrering)
-Hovedbok
-Momsoppgave
-Regnskapsresultat
-Åpningssaldo (IB) Hovedbok
 
Reskontro -Kunde/Leverandør
-Forfallsoversikt
-Åpne poster
-Automatisk og manuell linking av bilag/motbilag
-Åpningssaldo (IB) med registrering av hver enkelt post
 
Lønn -Lønnsregistrering med lønnarter, alle lønnstyper kan registreres
-Utskrift av lønnslipp, lønnsbilag og bankliste
-Reisekostnader (oppgavepliktige)
-Diettkostnader (oppgavepliktige)
-Skattekortinformasjon kan leses inn fra Altinn
-Trekktabeller legges inn etter behov
 
Årsavslutning -A-melding årsoppgave
-Årsoppgave arbeidsgiveravgift
-Næringsskjema
-Tilleggsskjema
-Kontrolloppstilling
-Feriepengeliste
-Årsavslutning av lønn
 
Rapporter -Over 80 standard rapporter
-Skjermrapport hvor du selv velger innhold
 
Faste opplysninger -Klientregistrering
-Registrering av Biler/Løyve/Taksametertype
-Registrering av Sjåfører
-Registrering av Kunder og leverandører
-Standard kontoplan, kan endres/utvides
-Påloggingsinformasjon Altinn
-Pensjonsgiver OTP (forsikringsselskap)
 
Statistikk -Konfigurerbar skiftstatistikk (grafisk/tabellarisk)
-Skiftoversikter
-Timeoversikt sjåfører
-Lønn til gode
 
Eksport -Eksport til Akelius skatt
-Eksport av regnskapsdata (.csv og .dat format)
-Eksport av skift direkte til Excel
-Eksport av fil for skattekortforespørsel mot Altinn
-Eksport av saldobalanse og hovedbok til årsoppgjørprogram (Finale m.fl.)
 
Import -Import av trekktabell (skattetabell)
-Import av skattekortinformasjon fra Altinn
-Import av skiftdata fra fil
-Import av OCR-transaksjonsfil (med kontering)
-Batch import av biler/løyve
-Batch import av kunder/leverandører
-Batch import av Sjåfører
 
Altinn -Automatisk overføring til Altinn av momsoppgave og a-melding med
  forhåndsvisning og mulighet for korrigering før innsending.
-Innlesing av tilbakemeldinger, m.m.
 
NAV -Direkte link til manuell registrering av Inntektsmelding (sykepenger, foreldrepenger, m.m.)
 
Pensjon -Automatisk overføring av pensjonsgrunnlag (OTP) til pensjonsgiver
 
Backup -Manuell sikkerhetskopiering/tilbakekopiering
-Automatisk sikkerhetskopiering (konfigurerbar)
 
Generelt -Omfattende hjelpefunksjon
-Lett tilgjengelig hjelp til aktivt skjermbilde
-Melding når arbeidstaker blir 60år og skal ha økt feriepengesats
-Bytte av klient ”i fart”
-Bytte av regnskapsår ”i fart”
-Låsing av regnskapsår
-Interaktivt avsavnsskjema
-Fullstendig sletting av regnskap/skiftdata for et gitt år/klient
-Mulighet for bytte av sentral (kredittkjøring/reskontro)
 
Tillegg flerklient

-Klient oversikt
-Bytte av klient ”i fart”
-Kopiering av bil fra en klient til en annen
-Kopiering av kunde/leverandør fra en klient til en annen
-Kopiering av sjåfør fra en klient til en annen
-Sletting av klient (og alle tilhørende data)
 

Fakturering Fakturamodul (kundefakturering) er ikke integrert i programmet som standard.
Her har vi utarbeidet en tilleggsmodul som integreres i programmet og som tilbys til en mindre årlig kostnad (300,-), uavhengig av antall klienter.

Funksjoner i fakturamodulen:

• Fullt integrert med TAXItotal (Bilag, Reskontro, Kunde/Leveandør)
• Ordre/Faktura/Kreditnota
• Bokføring
• Flere fakturablanketter, med/uten logo
• Mulighet for bruk av KID
• Elektronisk faktura i EHF format (ikke komplett enda)
• Fakturajournal og Salgsjournal
• Mulighet for å lage ny faktura med utgangspunkt i eksisterende


 

Hva får du ikke (enda...) Kanskje like viktig å vite hva som ikke er inkludert i programmet som hva som er inkludert.
 
  Årsavslutning

Selvangivelsen får du ikke (enda), men alle rapporter og vedlegg
til selvangivelsen er integrert i programmet samt eksport til årsoppgjørsprogram (Finale m.fl.).
 

 

TAXItotal Programmet med fakturamodul består av ca. 125 skjermbilder med smått og stort,
det består av rett oppunder 45.000 kodelinjer. Antall standardrapporter er pr. idag 82.
Databasen er en MS Access 2003 database som består av 60 tabeller.