TAXItotal - Funksjonsoversikt

 
 

Hovedpunkter inkludert i prisen:

 
 
 

Løpende oppdateringer
Nye versjoner
Fri telefon support (hverdager 09:00-16:00)
Fri e-post support (alle dager)

 
  Skift

-Manuell registrering
-Konfigurerbar skiftstatistikk (grafisk/tabellarisk)
-Automatisk innlesing av skiftfiler fra de aller fleste taksametertyper
  (CenCom, TDS/Nera, MegTax, Frogne, R01-filer, Taxisystemer (0-Taxi), nytt ITF format)


  Bilag

-Manuell bilagsregistrering
-Automatisk registrering av skiftbilag (ved manuell og automatisk skiftregistrering)
-Hovedbok
-Momsoppgave
-Terminoppgave
-Regnskapsresultat
-Åpningssaldo (IB) Hovedbok
 

 
  Reskontro

-Kunde/Leverandør
-Forfallsoversikt
-Automatisk og manuell linking av bilag/motbilag
-Åpningssaldo (IB) med registrering av hver enkelt post
 

 
  Lønn

-Provisjonslønn (Periodeoppgjør)
-Fastlønn
-Timelønn
-Bonus
-Forskudd
-Ferielønn
-Sykepenger
-Sluttoppgjør
-Utskrift av lønnslipp, lønnsbilag og bankliste
-Lønnsutbetaling til næringsdrivende
-Etterlønn etter dødsfall
-Reisekostnader (oppgavepliktige)
-Diettkostnader (oppgavepliktige)
-Skattekortinformasjon kan leses inn fra Altinn
 

 
  Årsavslutning

-Lønn og trekkoppgave
-Årsoppgave arbeidsgiveravgift
-Næringsskjema
-Tilleggsskjema
-Kontrolloppstilling
-Feriepengeliste
-Årsavslutning av lønn
 

 
  Rapporter

-Over 60 standard rapporter
-Skjermrapport hvor du selv velger innhold
 

 
  Faste opplysninger

-Klientregistrering
-Registrering av Biler/Løyve/Taksametertype
-Registrering av Sjåfører
-Registrering av Kunder og leverandører
-Standard kontoplan, kan endres/utvides
 

 
  Statistikk

-Konfigurerbar skiftstatistikk (grafisk/tabellarisk)
-Skiftoversikt
-Timeoversikt sjåfører
-Lønn til gode
 

 
  Eksport

-Eksport til Akelius skatt
-Eksport av regnskapsdata (.csv og .dat format)
-Eksport av skift direkte til Excel
-Eksport av fil for skattekortforespørsel mot Altinn
-Eksport av saldobalanse og hovedbok til årsoppgjørprogram (Finale m.fl.)
 

 
  Import

-Import av trekktabell (skattetabell)
-Import av skattekortinformasjon fra Altinn
-Import av skiftdata fra fil
-Batch import av biler/løyve
-Batch import av kunder/leverandører
-Batch import av Sjåfører
 

 
  Altinn -Automatisk overføring til Altinn av momsoppgave og a-melding med
  forhåndsvisning og mulighet for korrigering før innsending.
-Innlesing av tilbakemeldinger, m.m.
 
  Backup

-Manuell sikkerhetskopiering/tilbakekopiering
-Automatisk sikkerhetskopiering (konfigurerbar)
 

 
  Generelt

-Omfattende hjelpefunksjon
-Lett tilgjengelig hjelp til aktivt skjermbilde
-Egen dynamisk meny over mest brukte funksjoner
-Melding når arbeidstaker blir 60år og skal ha økt feriepengesats
-Bytte av klient ”i fart”
-Bytte av regnskapsår ”i fart”
-Låsing av regnskapsår
-Interaktivt avsavnsskjema
-Fullstendig sletting av regnskap/skiftdata for et gitt år/klient
-Mulighet for bytte av sentral (kredittkjøring/reskontro)
 

 
  Tillegg flerklient

-Klient oversikt
-Bytte av klient ”i fart”
-Klient backup
-Kopiering av bil fra en klient til en annen
-Kopiering av kunde/leverandør fra en klient til en annen
-Kopiering av sjåfør fra en klient til en annen
-Sletting av klient (og alle tilhørende data)

 
  Fakturering Fakturamodul (kundefakturering) er ikke integrert i programmet som standard.
Her har vi utarbeidet en tilleggsmodul som integreres i programmet og som tilbys til en mindre årlig kostnad.

Funksjoner i fakturamodulen:

   
  • Fullt integrert med TAXItotal (Bilag, Reskontro, Kunde/Leveandør)
  • Ordre/Faktura/Kreditnota
  • Bokføring
  • Flere fakturablanketter, med/uten logo
  • Mulighet for bruk av KID
  • Elektronisk faktura i EHF format
  • Fakturajournal og Salgsjournal
  • Mulighet for å lage ny faktura med utgangspunkt i eksisterende

    Hva får du ikke (enda...)

Kansje like viktig å vite hva som ikke er inkludert i programmet som hva som er inkludert.
 

 
  Årsavslutning Selvangivelsen får du ikke (enda), men alle rapporter og vedlegg
til selvangivelsen er integrert i programmet samt eksport til årsoppgjørsprogram (Finale m.fl.).