Endringsdato

 

Oversikt over versjonsendringer i TAXItotal

Endringer

     
2018.01.02 785 Betaling av faktura via reskontrobildet som var generert av fakturamodulen benyttet ikke klientnr, kun ordrenr. ved merking av ordre/faktura som betalt. Korrigert.
Innlesingsbildet for skattekortopplysninger 2018 viste bare første post i xml-fila fra Altinn, korrigert.
Servicefunksjon for fullstendig sletting av klient fjernet ikke alle data fra fakturamodulen, korrigert.
Lagt inn nye satser (12%) for lav momssats gjeldende fra 1/1-2018.
En del rapporter oppdatert med endret lav momssats fra 1/1-2018.
 
2017.12.08 784 Byttet ut en komponent i sjåfør bildet som i enkelte tilfelle ga feil på serverinstallasjon.
Ved bokføring av innleste OCR-transaksjoner (fakturamodul) indikerte en valideringskontroll at faktura allerede var betalt selv om dette ikke var tilfelle.
Lagt inn forklaring til hvert felt i momsoppgaven, samme informasjon som hos Altinn.
Endret feltet for beskrivelse av permisjon i sjåførbildet fra tekstfelt til nedtrekksliste med lovlige verdier. Endres fra 1/1-2018, teksten 'permisjon' utgår og erstattes av 4 nye.
Lagt inn litt bedre "forslag" til periode i a-meldingsbildet, det vil nå foreslå sist innsendt+1 eller 01 hvis sist innsendt er 12 forrige år.
Lønn overslag bildet (i -knapp i skiftbildet) tok ikke hensyn til flyplassavgift, korrigert.
Lagt inn felt for rekvisisjon høy/lav/uregistrert i rapporten Skiftoversikt spesifisert (SkiftSpes.rpt).
Bil oversikt bildet åpnet som standard med hake i ruta for å vise passive, endret til å vise aktive (uten hake).
Lagt til visning av personnummer i sjåfør oversikt bildet.
Lagt inn søkemulighet i Sjåfør oversikt -bildet. Velg å søke på del av personnr., initialer eller navn. Søket fjernes/resettes ved å klikke på et av de andre valgene.
Lønns utbetalingsbildet trakk ikke fra flere enn den første (allerede utbetalte) forskuddsposten hvis det var flere på sjåføren i måneden, korrigert til å ta med alle.
Lagt inn fil med alle trekktabellene for 2018. Du må stå i 2018 for å legge inn de du trenger, bruk knappen Tabell i bildet for import av skattekort.
Oppdatert Hjelp.
 
2017.11.01 783 Stokket om på hvor filer installeres (dll og ocx) for å bedre installasjon på server.
Endret registreringen av utbetalingsbilag ved registrering av forskudd på lønn, høyreklikk på lønnsposten og velg Lag utbetalingsbilag.
Bildet for registrering av skattekortopplysninger (2018) er oppdatert, det er lagt til en del info for hver resultatstatus på den enkelte lønnsmottaker.
Ved innlesing av skift fra fil på CenCom taksameter som hadde rabatt høy sats kunne skiftbilaget bli skjevpostert, kontering er korrigert.
To nye rapporter, Amelding-logg.rpt og RF0002-logg.rpt. Begge er utskrift fra logg i databasen over innsendte hhv. a-meldinger og momsoppgaver. Startes fra Utskriftssentral/Diverse.
Oppdatert Hjelp.
 
2017.10.12 782 Funksjonen send database til support klarte ikke å opprette en zippet versjon av databasen som vedlegg, korrigert.
Gamle zip biblotekfiler fjernet fra setup da de ikke lenger er i bruk. Gjelder LCZipLibrary.dll, zip32.dll og unzip32.dll, alle ligger i bin mappen. Zip/unzip håndteres nå via ttAltinn.dll.
Bildet for lesing av avstemmingsinformasjon (A07) fra Altinn taklet ikke norske tegn (æøå) i virksomhetsnavnet ved html-visning, korrigert.
Reparer og komprimer feiler på enkelte baser, ser ut som basen åpnes flere ganger samtidig av samme bruker og rep/komp feiler med beskjed om at alle må ut av basen.
- Rettet ved å lage et lite program som bare kjører rep/komp, programmet starter når du klikker på reparer og komprimer og venter til TAXItotal har avsluttet før det kjører.
Lagt inn Reparer og Komprimer i den blå sidemenyen under fanen Vedlikehold.
Lagt inn beskrivelse i Hjelp for hvordan automatisk backup kan settes opp til å lagre i "skyen" (OneDrive eller Dropbox).
Automatisk backup oppdatert til også å kunne ta backup uten begrensning på antall kopier, filnavnet vil inneholde dato/tid for når backupfila ble opprettet.
Ved forskudd på lønn var det mulig å lage utbet.bilag flere ganger på samme forskuddslinje ved å lagre den på nytt. Korrigert og merker utbet.forskuddslinjer med annen farge på teksten.
Lønnsutbetaling bildet tok ikke hensyn til utbetalt forskudd i nettobeløpet, utbetalingsbilaget kunne derfor vise for høyt beløp, korrigert.
Lønnsutbetaling bildet husket ikke kontonummer for utbetaling hvis dette ble endret fra standard (1920), korrigert.
Lagt inn mulighet til å søke på navn eller del av navn i kundenummerfeltet i bilagsregistreringsbildet, skriv inn del av navn og trykk Tab -tasten.
Registrering av permisjon på ansatt ga feilmelding fra Altinn, lagringsrutinen er oppdatert. XML-koden i a-meldingen er også oppdatert.
Oppdatert basen som legges inn ved ny/full installasjon med postnummerendringer pr. 1/10-2017.
Lagt inn et infofelt i a-meldingsbildet som viser antall lønnsmottakere i oversikten.
Utvidet noen felt i lønnslipp for å få med alle siffer i større tall.
Oppdatert Hjelp.
 
2017.09.14 781 Flere mindre korrigeringer samt oppdatering av statussjekk før bokføring ved klikk på Bokføring knapp i bildet for OCR innlesing.
Lagt inn ekstra sjekk med melding ved lagring av sjåfør hvor "Uten ansettelsesforhold" er lagt inn og slutt enda ikke er rapportert til Altinn.
En innbetaling mot en kundefaktura (K1500) eller betaling av leverandørfaktura (D2400) lot seg ikke endre i bilagsbildet uten å forlange faktura og forfallsdato, korrigert.
Rapporten LonnAkumulert.rpt viste feil månedssummer for inkassotrekk A og B, korrigert.
P.g.a. nytt opplegg for henting av skattekort for 2018 er det lagt inn et nytt felt i sjåførbildet "Type arbeidsgiver", lovlige verdier er Hovedarbeidsgiver og Biarbeidsgiver.
Feltet får i utgangspunktet verdien Hovedarbeidsgiver for alle sjåfører. VIKTIG: Hvis du vet at du er Bi-arbeidsgiver for en sjåfør så må du sette feltet til dette på sjåføren!.
Videre er det også lagt inn egne felt for spesifisering av prosenttrekk og tabelltrekk samt hvilken av dem som skal brukes, både for hoved- og biarbeidsgiver.
En liten korrigering i lønnsregistreringsbildet, lønnart 912 viste ikke standard tekst ved inntasting i bildet selv om tekstfeltet var tomt, korrigert.
Lagt inn en egen knapp og rapport for samlebilag i bildet for OCR innlesing.
Konto 3800 "Gevinst ved salg av biler" ble med på momsoppgaven i post 1 og 6 (omsetning utenfor mva-loven), korrigert da denne gevinsten ikke skal være med på momsoppgaven.
I sjåfør bildet er midterste fane (Lønn/trekk) splittet i to (Lønn/Feriepenger og Skatt/Trekk) for å få plass til all informasjon i nytt skattekort gjeldende fra 1/1-2018.
Bestilling av skattekort for 2018 skjer nå via et skjermbilde på samme måte som f.eks. innsending av a-melding ved at vedlegget legger seg rett i Min meldingsboks hos Altinn.
Lesing av returfila skjer på lignende måte som tilbakemeldinger på a-melding ved å laste ned og lese inn returfila, data vises i skjermbilde før lagring i basen.
Rutinen for innlesing av trekktabeller har vært tung og tatt tid å kjøre. Ny innlesingsrutine lagt inn via bilde for skattekort, laster nå tabellene meget raskt (under 1 sek./tabell i test).
Tilbakekopiering av backup direkte fra zip-fil fungerte ikke tilfredsstillende, rutinen er oppdatert.
Noen mindre endringer i bildet Firmainformasjon (egen knapp, Brønnøysund, i kunde/leverandør ajourhold).
Oppdatert link for oppslag mot EU-kontrollfrist i Bil oversikts bildet.
Lagt inn ikon for visning av installerte- og sletting av trekktabeller samt bestilling og innlesing av skattekort i den blå sidemenyen under fanen Vedlikehold (også på minilønn).
Oppdatert Hjelp.
 
2017.07.06 780 Lagt til et lite infofelt på statuslinja på hovedbildet, det "ser" to uker fram i tid og minner om a-melding, skatt/arbg.avg, moms, m.m.
En liten feil som følge av en endring i visningen av feltene i bilagsbildet gjorde at kun 10 linjer ble vist selv om bilaget hadde flere, korrigert. Lagt ut 21/6 som 779.
Bildet Bilag hurtigregistrering rotet det til ved lagring hvis bilaget ble registrert over flere linjer. Lagringsrutine skrevet om og forenklet.
Noen mindre korrigeringer i navigeringen mellom feltene i samme bildet.
Korrigeringen i forrige versjon i lønns lister endret til bare å se på desember forrige år da den ellers kunne rote det til hvis samme bilagstype og nr fantes forrige år.
Nytt skjermbilde for innlesing og kontering av OCR transaksjonsfiler (faktura med KID). Fakturamodul må være aktiv og KID aktivert. Fil/Import/Les OCR transaksjonsfil.
Korrigert en liten feil i a-meldingen vedr. oppslag mot arbeidstidsperiode hvis det var flere enn 1 på sjåføren.
Lagt inn en tilleggssjekk ved innsending av a-melding om personnummeret finnes på flere enn 1 sjåfør (aktiv eller passiv), lager rot mot Altinn hvis flere forekomster finnes.
Oppdatert Hjelp.