Endringsdato

 

Oversikt over versjonsendringer i TAXItotal

Endringer

     
2017.11.01 783 Stokket om på hvor filer installeres (dll og ocx) for å bedre installasjon på server.
Endret registreringen av utbetalingsbilag ved registrering av forskudd på lønn, høyreklikk på lønnsposten og velg Lag utbetalingsbilag.
Bildet for registrering av skattekortopplysninger (2018) er oppdatert, det er lagt til en del info for hver resultatstatus på den enkelte lønnsmottaker.
Ved innlesing av skift fra fil på CenCom taksameter som hadde rabatt høy sats kunne skiftbilaget bli skjevpostert, kontering er korrigert.
To nye rapporter, Amelding-logg.rpt og RF0002-logg.rpt. Begge er utskrift fra logg i databasen over innsendte hhv. a-meldinger og momsoppgaver. Startes fra Utskriftssentral/Diverse.
Oppdatert Hjelp.
 
2017.10.12 782 Funksjonen send database til support klarte ikke å opprette en zippet versjon av databasen som vedlegg, korrigert.
Gamle zip biblotekfiler fjernet fra setup da de ikke lenger er i bruk. Gjelder LCZipLibrary.dll, zip32.dll og unzip32.dll, alle ligger i bin mappen. Zip/unzip håndteres nå via ttAltinn.dll.
Bildet for lesing av avstemmingsinformasjon (A07) fra Altinn taklet ikke norske tegn (æøå) i virksomhetsnavnet ved html-visning, korrigert.
Reparer og komprimer feiler på enkelte baser, ser ut som basen åpnes flere ganger samtidig av samme bruker og rep/komp feiler med beskjed om at alle må ut av basen.
- Rettet ved å lage et lite program som bare kjører rep/komp, programmet starter når du klikker på reparer og komprimer og venter til TAXItotal har avsluttet før det kjører.
Lagt inn Reparer og Komprimer i den blå sidemenyen under fanen Vedlikehold.
Lagt inn beskrivelse i Hjelp for hvordan automatisk backup kan settes opp til å lagre i "skyen" (OneDrive eller Dropbox).
Automatisk backup oppdatert til også å kunne ta backup uten begrensning på antall kopier, filnavnet vil inneholde dato/tid for når backupfila ble opprettet.
Ved forskudd på lønn var det mulig å lage utbet.bilag flere ganger på samme forskuddslinje ved å lagre den på nytt. Korrigert og merker utbet.forskuddslinjer med annen farge på teksten.
Lønnsutbetaling bildet tok ikke hensyn til utbetalt forskudd i nettobeløpet, utbetalingsbilaget kunne derfor vise for høyt beløp, korrigert.
Lønnsutbetaling bildet husket ikke kontonummer for utbetaling hvis dette ble endret fra standard (1920), korrigert.
Lagt inn mulighet til å søke på navn eller del av navn i kundenummerfeltet i bilagsregistreringsbildet, skriv inn del av navn og trykk Tab -tasten.
Registrering av permisjon på ansatt ga feilmelding fra Altinn, lagringsrutinen er oppdatert. XML-koden i a-meldingen er også oppdatert.
Oppdatert basen som legges inn ved ny/full installasjon med postnummerendringer pr. 1/10-2017.
Lagt inn et infofelt i a-meldingsbildet som viser antall lønnsmottakere i oversikten.
Utvidet noen felt i lønnslipp for å få med alle siffer i større tall.
Oppdatert Hjelp.
 
2017.09.14 781 Flere mindre korrigeringer samt oppdatering av statussjekk før bokføring ved klikk på Bokføring knapp i bildet for OCR innlesing.
Lagt inn ekstra sjekk med melding ved lagring av sjåfør hvor "Uten ansettelsesforhold" er lagt inn og slutt enda ikke er rapportert til Altinn.
En innbetaling mot en kundefaktura (K1500) eller betaling av leverandørfaktura (D2400) lot seg ikke endre i bilagsbildet uten å forlange faktura og forfallsdato, korrigert.
Rapporten LonnAkumulert.rpt viste feil månedssummer for inkassotrekk A og B, korrigert.
P.g.a. nytt opplegg for henting av skattekort for 2018 er det lagt inn et nytt felt i sjåførbildet "Type arbeidsgiver", lovlige verdier er Hovedarbeidsgiver og Biarbeidsgiver.
Feltet får i utgangspunktet verdien Hovedarbeidsgiver for alle sjåfører. VIKTIG: Hvis du vet at du er Bi-arbeidsgiver for en sjåfør så må du sette feltet til dette på sjåføren!.
Videre er det også lagt inn egne felt for spesifisering av prosenttrekk og tabelltrekk samt hvilken av dem som skal brukes, både for hoved- og biarbeidsgiver.
En liten korrigering i lønnsregistreringsbildet, lønnart 912 viste ikke standard tekst ved inntasting i bildet selv om tekstfeltet var tomt, korrigert.
Lagt inn en egen knapp og rapport for samlebilag i bildet for OCR innlesing.
Konto 3800 "Gevinst ved salg av biler" ble med på momsoppgaven i post 1 og 6 (omsetning utenfor mva-loven), korrigert da denne gevinsten ikke skal være med på momsoppgaven.
I sjåfør bildet er midterste fane (Lønn/trekk) splittet i to (Lønn/Feriepenger og Skatt/Trekk) for å få plass til all informasjon i nytt skattekort gjeldende fra 1/1-2018.
Bestilling av skattekort for 2018 skjer nå via et skjermbilde på samme måte som f.eks. innsending av a-melding ved at vedlegget legger seg rett i Min meldingsboks hos Altinn.
Lesing av returfila skjer på lignende måte som tilbakemeldinger på a-melding ved å laste ned og lese inn returfila, data vises i skjermbilde før lagring i basen.
Rutinen for innlesing av trekktabeller har vært tung og tatt tid å kjøre. Ny innlesingsrutine lagt inn via bilde for skattekort, laster nå tabellene meget raskt (under 1 sek./tabell i test).
Tilbakekopiering av backup direkte fra zip-fil fungerte ikke tilfredsstillende, rutinen er oppdatert.
Noen mindre endringer i bildet Firmainformasjon (egen knapp, Brønnøysund, i kunde/leverandør ajourhold).
Oppdatert link for oppslag mot EU-kontrollfrist i Bil oversikts bildet.
Lagt inn ikon for visning av installerte- og sletting av trekktabeller samt bestilling og innlesing av skattekort i den blå sidemenyen under fanen Vedlikehold (også på minilønn).
Oppdatert Hjelp.
 
2017.07.06 780 Lagt til et lite infofelt på statuslinja på hovedbildet, det "ser" to uker fram i tid og minner om a-melding, skatt/arbg.avg, moms, m.m.
En liten feil som følge av en endring i visningen av feltene i bilagsbildet gjorde at kun 10 linjer ble vist selv om bilaget hadde flere, korrigert. Lagt ut 21/6 som 779.
Bildet Bilag hurtigregistrering rotet det til ved lagring hvis bilaget ble registrert over flere linjer. Lagringsrutine skrevet om og forenklet.
Noen mindre korrigeringer i navigeringen mellom feltene i samme bildet.
Korrigeringen i forrige versjon i lønns lister endret til bare å se på desember forrige år da den ellers kunne rote det til hvis samme bilagstype og nr fantes forrige år.
Nytt skjermbilde for innlesing og kontering av OCR transaksjonsfiler (faktura med KID). Fakturamodul må være aktiv og KID aktivert. Fil/Import/Les OCR transaksjonsfil.
Korrigert en liten feil i a-meldingen vedr. oppslag mot arbeidstidsperiode hvis det var flere enn 1 på sjåføren.
Lagt inn en tilleggssjekk ved innsending av a-melding om personnummeret finnes på flere enn 1 sjåfør (aktiv eller passiv), lager rot mot Altinn hvis flere forekomster finnes.
Oppdatert Hjelp.
 
2017.06.20 779 Flyplassavgift ble skjevpostert hvis hverken kontant eller kredit tips var registrert på skiftet. Lagt ut som 778 tidligere.
Lån i arbeidsforhold ble ikke trukket fra på bankliste, korrigert.
Lagt inn nye G-verdier gjeldende fra 1/5. 1G øker fra 92576 med 1058 til 93634. Gjennomsnittlig G blir 93281.
Poster bokført via fakturamodulen kunne i noen tilfelle, hvis et linjebeløp var Null, bli vist med blank linje når bilaget ble hentet opp i bilagsregistrering eller reskontro.
I lønn lister bildet ble konteringsbilaget tomt hvis lønn var kjørt i desember forrige år og utbetalt i januar inneværende år, korrigert.
I noen tilfelle kunne flyplassavgift sammen med tips generere skjevpostering av skiftbilaget, korrigert.
Kode for sortering på kolonne i kunde/leverandør oversikt bildet var lagt inn men fungerte ikke, korrigert.
Et bilde med noen nøkkeltall lagt inn under statistikkmeny.
Fra 15/6-2017 er det mulig å bestille personlige bilskilt (2-7 tegn, pris 9000, se www.vegvesen.no for info), disse kan registreres på vanlig måte i TAXItotal.
Flere mindre endringer i Bilag hurtigregistrering -bildet.
Oppdatert fakturamodul, se egen infoside.
Oppdatert Hjelp.
 
2017.04.28 778 En liten oppdatering av Taksameter.dll. På ITF ble ikke poster merket "Ikke med i lønnsgrunnlag lav sats" med (f.eks. stoppavgift Flesland).
Skift innles endret for å få med Flyplassavgift, krediteres ny konto 3910 og debiteres sentralen. Felt for flyplassavgift lagt inn i skift registrerings bildet.
Lagt inn et nytt bilagsregistreringsbilde "Bilag hurtigregistrering", dette er batch registrering av bilag med etterfølgende godkjenning av batchen, sjekk Hjelp! (F1 i bildet).
Infofelt "Slutt rapportert på a-melding" lagt inn i sjåfør bildet under arbeidsforhold (skjult tidligere). Feltet får hake når en sjåfør blir rapportert til altinn med sluttdato.
Lagt inn mulighet for å slå av visning av fødselsdager ved oppstart (kan slås på/av i Faste opplysninger/Diverse).
Ved innsending av momsoppgave til Altinn etter at pin-koden var gitt så returnerte kontrollen til gammel momsoppgave i stedet for ny, ingenting ble sendt til Altinn.
En liten skrivefeil i xml-fila til nye momsoppgaven gjorde at den ble avvist hos Altinn, korrigert og ny oppdatering lagt ut 6/4 (som versjon 777).
Hvis et innlest skift hadde flyplassavgift og kontant tips og ikke kredit tips så ble bilaget skjevpostert, korrigert.
En rutine som sjekker om hovedbok er ajour med kontoplan fungerte ikke riktig i alle tilfelle, rutinen er korrigert.
Hvis en sjåfør hadde lån i arbeidsforhold så kunne lånet komme opp som trekk i lønn registrering også for andre sjåfører hvis disse ikke var endret etter vedkommende med lån.
Tekst på feriepenger u/skatt fikk i lønnsregistreringsbildet teksten "Feriepenger <lønnsperiode> <år>" ut fra aktiv periode og aktivt år, endret til "Feriepenger <år-1>".
Build 75 av fakturamodul, "opprydding" i skjermbilder og EHF 2.0 lagt inn (sistnevnte er lite testet enda, xml'en skal være riktig).
Lagt inn mulighet for å starte opp uten påloggingsbildet, det logges da automatisk på klient 1 (også ved flerklient).
Vi har lenge hatt mulighet til ikke å vise spørsmål om man har husket backup ved avslutning (regedit), både dette og auto loginn finnes nå i faste opplysninger (Backup m.m.).
Oppdatert Hjelp.
 
2017.03.14 777 Oppdatert fakturamodul, build 74. Se egen logg for endringer. Husk, du skal ikke lenger kjøre egen installasjon av fakturamodulen, den blir oppdatert med TAXItotal.
I bildet som starter skiftrapporter ble ikke alltid passive sjåfører med i nedtrekksliste for sjåfører selv om det var hake i "Vis passive", rutine er oppdatert.
Innlesing av skift ga skjevpostering ved lagring av skiftet hvis oppgjør var negativt og hvor det fantes kredit tips og tilleggspost som vask eller rekvisita, korrigert.
I ny momsrapport ble ikke manuell moms håndtert riktig, det samme var tilfelle i bilde for innsending til Altinn. Rapport og bilde er korrigert.
En liten oppdatering av lønnslipp, tekst for rest ekstratrekk erstattet av inkassotrekk A (samme som sjåførbildet) samt lagt til inkassotrekk B.
En liten korrigering i første linje av xml-koden til ny momsoppgave, ...standalone="true" feilet, endret til ...standalone="yes".
Lagt inn mulighet for å registrere lån i arbeidsforhold på sjåføren med spesifisering av konto og automatisk nedjustering av restbeløp ved lønnskjøring.
Tilsvarende er lønnskjøring, hittil i år verdier samt lønnsslipp oppdatert.
Gått gjennom og oppdatert skaleringen av en rekke skjermbilder, da særlig oversikt bildene.
Skatteetaten har endret navnet på påleggstrekk til utleggstrekk, korrigert navnet i skjermbilder og rapporter.
Sortering av kundeliste på venstre side i Kunde oversiktsbildet fungerte ikke (klikk på tittelfelt), korrigert.
Ikke mulig å registrere utenlandsk orgnr tidligere med annet enn 9 eller 11 siffer (som norsk orgnr.) endret til å ikke sjekke nummer ved utenlandsk registrering.
Oppdatert Hjelp.
 
2017.02.16 776 Skattetrekkstabellene hadde forskjellig format fra tidligere år med enkelt tabeller til 2017 med alle tabeller i en fil, korrigert innlesing.
Ved flere lønnstyper, f.eks. periodeoppgjør og timelønn, på samme måned så summerte "feriepenger denne perioden" seg en gang for hver lønnstype, rettet Lonnslipp.rpt.
Ved utskrift av resultatrapport (og balanserapport) kom 0-konti med selv om det var hake for ikke å ta de med, korrigert.
Lagt inn ekstra sjekk i bilagsregistrering på at inntastet konto finnes i kontoplan, dette for å unngå at bilag blir opprettet uten at konto er registrert i kontoplan.
Utskrift av årsoppgave for a-meldinger skrev ut alle i en liste/fil, lite hensiktsmessig hvis de skulle sendes ut på mail. Endret til å kunne velge enkeltsjåfør eller alle.
For de som har fakturamodulen er det lagt inn et infofelt i kunderegistreringsbildet med info om kunden ønsker pdf-faktura eller papirfaktura pr. post.
Ved oppdatering av klientinformasjon kunne man bli bedt om å opprette hovedbok for klient/år selv om denne allerede eksisterte, korrigert.
Hvis man gikk inn i bilag registrering og la inn endringer uten å lagre og så klikket på knapp for forfallsbok kunne man få feilmelding. Lagt inn bedre håndtering av meldingen.
Ved kopiering av sjåfør fra en klient til en annen feilet kopieringen på grunn av at arbeidsforhold ikke ble lagt inn, korrigert.
Ved fullstendig sletting av klient (flerklientversjon) ble ikke arbeidsforhold slettet som igjen medførte at sjåførene heller ikke ble slettet, korrigert.
Fakturamodulen er nå lagt inn som en integrert del av menyene til TAXItotal, funksjonsmessig som før og må fortsatt aktiveres via lisensen (300,-/år ex.mva.) for å få tilgang.
En liten endring i håndtering av beløpet på linjenivå i bilagsregistrering, kunne rote det til tidligere hvis punktum ble brukt som desimalskilletegn og ikke komma.
Åpnet for kopiering av passive poster fra en klient til en annen, gjelder sjåfør kopiering, bil kopiering og kunde/leverandør kopiering på flerklientversjon.
Lagt inn sikkerhetssertifikat i den tomme basen som distribueres ved nyinstallasjon.
I a-meldingsbildet ble feltet for sum finansskatt vist "gjennom" oppslagsvinduet til Erstatter ID, korrigert.
Rapporten Hovedbokutskrift.rpt lå fortsatt inne med 8% på lav momssats, korrigert.
I reskontrobildet ble ikke purregebyr og renter postert som følge av en tidligere endring i bildet, korrigert.
Momsoppgavebildet (RF-0002) hadde ikke tidligere felt for tilbakebetalingskonto og mulighet til å legge inn endring av konto, feltene er nå lagt inn.
Felt for tilbakebetalingskonto for moms er nå lagt inn i Klient ajourhold bildet, settes til bankkontonummer hvis ikke eget nummer er oppgitt.
Oppdatert Hjelp.
 
2016.12.27 775 Lagt inn to nye standard hovedbokkonti, "6200 Elektrisitet" (lys/oppvarming), "7005 Strøm, EL-bil".
Lagt inn nye navnedager (kalender).
Lagt inn ny tabell for yrkeskoder, legges inn ved første oppstart av programmet.
Lagt inn et nytt hjelpebilde under Lønn (bare via grå toppmeny) til hjelp for å finne lønnsgrunnlaget ved sykepenger i arbeidsgiverperioden.
Lagt inn konto 2380 Kassakreditt som mulig kontovalg ved betaling i reskontrobildet.
Ved påleggstrekk i prosent ble ikke restbeløp tatt hensyn til hvis dette var mindre enn prosentsatsen, var satsen f.eks 30% ble det trukket 30% selv om restbeløpet var mindre. Korrigert.
Lagt inn sperre med melding bak Kjør lønn -knapp i lønnskjøringsbildet hvis det finnes skjevposterte bilag.
Skatteetaten har gitt beskjed om at bomturer ikke skal føres mot tapskonto (7895), de oppfordrer heller til å kreditere omsetningen.
- Vi beholder 7895 ut 2016, men deretter blir bomturer ført mot "3015 Konstatert tap (bomtur)".
Nye momskoder gjeldende fra 1/1-2017 gjeldende for innkjøp av varer og tjenester fra utlandet, 21, 23, 81, 82, 86 og 87 (følger SAF-T anbefaling).
Nye momskonti gjeldende fra 1/1-2017 gjeldende for innkjøp av varer og tjenester fra utlandet, 2705, 2714 og 2715.
Liten sjekk lagt inn i formel i rapporten Skiftover.rpt (Skiftoversikt). Feilet hvis det ble forsøkt å kjøre rapporten på en bil som ikke hadde skift med "Division by zero".
Lagt inn sjekk av at siste lønnsendringsdato er fylt ut i kontrollen av info ved innsending av a-melding.
Hvis det historisk var kjørt sluttoppgjør på sjåfør og denne fikk opprettet nytt arbeidsforhold kunne innlesing av skift feile med melding om at sluttoppgjør var kjørt på sjåføren, korrigert.
Trekktabellene for 2017 er tilgjengelig på skatteetaten, men for 2017 legger de bare ut en fil med alle tabeller (pr. desember 2016), ikke enkelttabeller.
- Dette vil ta både vinter og votter å laste inn, derfor får du nå spørsmål om hvilken tabell du vil legge inn fra denne fila slik at bare den valgte tabellen leses.
Lagt inn "dirty" flagg på noen skjermbilder. Hvis data er endret i bildet ("dirty") og man avslutter uten å lagre, vil man få en angremulighet ("Data er endret. Avslutte uten å lagre?").
Etter ønske er det lagt inn mulighet for å skrive ut null-konti (ingen bevegelse) på Balanserapport (og Resultatrapport).
Rutina som håndterte musehjulet i lista/griden brukt i enkelte skjermbilder (f.eks. Lønnslister bildet) gikk i heng i enkelte tilfelle hvis griden hadde mange linjer (400++), rutina er endret.
Oppdatert Hjelp.
 
2016.11.08 774
Ved flerklient hvor en sjåfør kjørte for to eller flere klienter med samme sjåførID, ville innlesingen av skift feile med melding om at sjåføren finnes men ikke på aktiv klient,
  - selv om sjåføren eksisterte på aktiv klient, rettet.
Klikk på momsoppgave til Altinn fra grå toppmeny hentet feil skjermbilde, korrigert. Knapp i Mva oppgave -bildet viste riktig bilde.
Ved flere lønnsregistreringer på samme sjåfør og måned på lønnart 004 hvor to eller flere poster hadde tips så ble bare tips fra siste post med på lønnslipp, korrigert.
Bankliste tok ikke med en person hvis skattetrekket var 100% slik at utbetalt beløp ble null, skatten ble da heller ikke med i sum skatt, korrigert.
Lagt inn kode for scrolling med hjulet på musa i de fleste skjermbildene hvor det er aktuelt (vi vet at mange har savnet dette).
Rapporten Sjafor.rpt oppdatert og viser nå også informasjon om arbeidsforhold (kun siste, ikke historikk).
Endret litt på SQL-kall ved åpning av reskontrobildet for å redusere tiden det tar å hente reskontropostene (mest aktuelt på store baser).
Lagt inn siste oppdatering av postnummer pr. 1/10-2016 for nye databaser (gjeldende ved nyinnstallasjon av TAXItotal).
Ved endring av allerede registrert lønnspost hvor lønnart-tekst var endret ble lønnart-teksten endret tilbake til standartekst, endret til å beholde allerede registrert tekst for lønnarter < 900.
Lagt inn kode bak "send inn" knapp i a-meldings -bildet som sjekker sjåfører i inneværende periode mot forrige pereiodes innsendte a-melding.
  - Hvis sjåfør ble rapportert forrige måned uten sluttdato og ikke er med denne måned så gis en advarsel.
Ved opprettelse av nytt arbeidsforhold er det lagt inn mulighet for å overstyre melding om at forrige arbeidsforhold ikke er meldt avsluttet til Altinn i tilfelle hvor man vet at dette er gjort.
Første utgave av ny "Skattemelding merverdiavgift" (MVA Oppgave) gjeldende fra 1/1-2017 er lagt inn. Ikke testet fullstendig enda men er fungerende i grove trekk.
Fra 1/1-2017 innføres finansskatt, dette rapporteres via a-meldingen som endrer versjonsnummer fra 2.0 til 2.1. Disse endringene er lagt inn i a-meldingsbildet (nytt felt) og i selve
  - a-melding (xml) og i tilbakemeldingen (beløp og kid). Har ingen praktisk betydning for de aller fleste av dere.
En liten orientering om finnansskatten finner du i Hjelp under avsnittet Altinn (nederst), antageligvis lite aktuellt men tas med da xml'en til a-meldingen endres og også tilbakemeldingen.
Endret litt på lagringsprosedyren i bilags-bildet for å få "tettere" kode. To (tre) kunder opplever enkelte ganger at et bilag blir duplisert ved manuell lagring.
I a-meldingen benytter vi personnummer som arbeidsforholdsID i XML-koden til Altinn, NAV krever nå at arbeidsforholdsID endres ved nytt arbeidsforhold på samme person.
  - Vi legger til et "løpenummer" etter personnr for å håndtere dette hvis flere enn ett arbeidsforhold. Dette er nå integrert i koden til a-melding og tilbakemelding.
Oppdatert Hjelp.
 
2016.08.13 773
Etter ønske er det åpnet for at man i utvalget til rapporten Skiftoversikt.rpt kan sette fra/til dato over flere år.
Feltet for epost adresse på kunde/leverandør var 30 tegn langt som ble for kort for enkelte (kommunale) adresser, økt til 60 tegn. Samme også på sjåfør og klient.
Ett tilfelle av at innlesing av skiftfil hentet initialer fra annen klient da sjåførId på aktiv klient var feil, men sjåførId på annen klient matchet.
 - Lagt inn bedre presisering i koden av klientnummer når initialer hentes i skiftinnlesing.
Statistikk bildet viste aldri mer enn 19 linjer selv om man ba om f.eks. 52 uker, rettet til å tildele linjer dynamisk etter behov.
En liten omstokking av innholdet i tre felt i bildet for innsendte a-meldinger, innhold matchet ikke ledetekster, korrigert.
Eksport til årsoppgjørsprogram tok med alle desimaler, Finale årsoppgjør tillater bare inntil 2 desimaler, korrigert formateringen på utskriften til å vise kun 2 desimaler.
Påleggstrekk skal normalt legges inn på fanen Lønn/Trekk på sjåføren, men det er mulig å legge dette inn direkte i lønnsregistreringsbildet.
 - Beløpet ble da positivt hvis ikke minus ble lagt inn forran tallet, endret til å snu fortegn på positive beløp.
Lagt inn melding ved forsøk på å registrere påleggstrekk direkte i lønn registrering uten at denne finnes registrert med restbeløp på sjåfør.
Hvis en sjåfør fikk forskudd, og lønn for samme måned ikke dekket forskuddet så ble utbetalingsbilaget feil. Endret til at for mye utbetalt trekkes fra neste lønning ved registreringen.
Mindre korrigering av hittil i år verdiene, feriepengeliste fikk ikke alltid med seg at feriepenger opptjent tidligere år var utbetalt.
Etter ønske, lagt inn ekstra felt i sjåfør oversikt bildet for skatt og påleggstrekk.
Synliggjort bilagsnummer i Lønn lister -bildet for enklere å se hvilke poster som inngår i samme lønnskjøring.
Ved sletting av lønnskjøring hvor kjøringen var kjørt i desember og utbetaling var i januar påfølgende år ble ikke lønnstransaksjonene slettet, rettet.
I noen tilfelle ble ikke skift merket som lønnskjørt, særlig hvis man gikk ut og inn i programmet mellom lønnregistrering og lønnskjøring. Merkingen av skiftene skal nå være forbedret.
I lønnsregistreringsbildet rotet boksen "Lås måned" litt avhengig av hva som ble gjort i bildet. Verdien i boksen skal nå huskes slik den blir satt og ikke endres av seg selv.
Lønn overslag bildet (det lille bildet som åpnes via infoknappen nederst i Skift -bildet) viste ikke, - og tok ikke hensyn til tips, korrigert.
Oppdatert Hjelp.
 
2016.05.20 772
Skatt på 5. ferieuke (ref. forrige versjon) kom ikke opp automatisk i alle tilfelle, korrigert.
Første året regnskapet føres vil ikke næringsoppgaven (RF-1175) ha verdier for i fjor, dette kan medføre feil summer i skjemaet.
 - Nytt skjermbilde for registrering av i fjor verdier er lagt inn og nås fra knapp i bildet for inngående balanse.
Ved innlesing av tilbakemelding.xml kunne man i noen tilfelle få en feilmelding "The XML page cannot be displayed", selv om filen kunne vises i tekst og html modus. Korrigert.
Et tilfelle på flerklient hvor hovedbokoppdateringen ikke oppdaterte alle konti uten at man logget av/på igjen etter bytte av regnskapsår (mulig (tvilsom) årsak er stor base).
 - Lagt inn rutine ved bytte av år og klient som lukker og åpner basen.
Lagt inn et bilde som nås fra kunde/leverandør bildet for direkte oppslag på firmainformasjon fra Brønnøysund.
Nytt skjermbilde på Altinn-menyen, Betalingsoversikt. Summerer innleste og lagrede tilbakemeldinger innenfor en gitt termin, bare tilbakemeldinger med status "mottatt" og
   med beløp enten i arbeidsgiveravgift eller forskuddstrekk vises. (er du i tvil om hvordan du laster ned og leser inn så sjekk hjelp for Tilbakemelding (F1))
Ny rapport AltinnBetaling.rpt som startes fra egen knapp i Betalingsoversikt -bildet på Altinn-menyen.
Oppdaterte G verdier for 2016 lagt inn. 1G fra 1/5-2016 er kr 92 576,-. Snitt 1G for 2016 er kr 91 740,-.
RF-1022 Kontrolloppstilling viste ikke lønn kjørt i desember som ikke var ikke utbetalt i desember korrekt, korrigert.
Oppdatert Hjelp.

2016.04.11 771
Ved lønnsregistrering av feriepenger og forhøyet feriepengeprosent (2.3%, over 60 år) skal det trekkes skatt på det forhøyede beløpet (2.3%, 5. ferieuke),
 - dette ble registrert i lønnsregistreringen men nullet seg ut igjen med en gang, rettet.
Ved endring av utbetalingsdato i bildet for Lønn utbetaling ble ikke alltid siste linjes dato oppdatert, rettet.
Forbedret kontroll ved fullskjermvisning for å unngå at to skjermbilder "sloss" om plassen for å ligge øverst. Hvis skjermbilde settes til fullskjerm vil alle andre i settes til normalvisning.
Bilagsdato i lønnskjøringsbildet var "alltid feil", ble i utgangspunktet satt til siste i inneværende måned. Endret til å settes til siste i forrige måned (forhåpentligvis mere riktig).
Boksen for å merke en sjåfør med "Ikke Altinn rapportering" var litt for restriktiv, korrigert.
Oppdatert Hjelp.

2016.03.03 770
Korrigert en litt for "streng" datosjekk i lønns-utbetaling -bildet.
Ett tilfelle av at innlest og godkjent skift fikk bilagsnummer satt til 0. Dette medførte at en sjekk i oppstart av TAXItotal slettet det aktuelle skiftet.
 - Korrigert til å beholde skiftet hvis bilagsnummer kan hentes fra bilaget gjennom skiftnummer.
Frogne taksameter hadde fått nye felt for tips og lønnsgrunnlag, lagt inn slik at programmet leser disse. Bompenger (Frogne) ble lest inn på kredit ekstra i stedet for utlegg, korrigert.
En forekomst av at hvis et skift ble innlest som bare hadde kredit høy sats så ble ikke bilagsnummer tildelt og skiftet ble lagret med bilagnr=0, rettet.
En sjekk som skal sikre at sjåfører som hadde startdato fram i tid ikke kom med på a-meldingen før riktig måned forårsaket i noen tilfelle at personer som var sluttet men fikk utbet.
 - feriepenger ikke kom med, sjekken er korrigert.
En påminnelse om å legge inn underenhet (virksomhetsnummer) på klienten vil bli vist enkelte dager for de klientene som ikke har dette lagt inn.
Lagt inn litt mer informasjon på høyre side i sjåfør oversikt (Start/Slutt, stilling% og t/uke).
Lagt inn sperre slik at lønnskjøring ikke tillates hvis det finnes skjevposterte bilag.
Lønn overslag -bildet, som kan nåes fra Skift -bildet, brukte fortsatt lav momssats=8% i 2016, rettet til 10%.
Samme problem lå også inne i rutina som beregner lønnsgrunnlag fra skift.
Oppdatert Hjelp.

2016.02.07 769
I bildet for å vise innsendte a-meldinger og bildet for tilbakemeldinger er det lagt inn mulighet for å vise bare inneværende år, valgmulighet er aktivt år og alle år. Standard er aktivt år.
Utvalget av sjåfører til a-meldingen tok med sjåfører som hadde startdato satt fram i tid (ikke begynt enda), korrigert til å bli med fra og med perioden hvor startmåned og år matcher.
Å sette "Ikke Altinn rapportering" på en eier eller passiv sjåfør kunne være litt kranglete, oppdatert.
I enkelte tilfelle kunne det forekomme at sjåfører ikke ble med i utvalget til a-meldingen hvis sjåføren ikke tidligere hadde fått lønn, sql-kall for å hente utvalget er skrevet om.
Passive sjåfører med sluttdato tilbake i tid kunne komme med på a-melding hvis de hadde fått sluttdato på en versjon før 767,
  - endret slik at sjåfører med sluttdato mer enn 3 måneder tilbake i tid anses som rapportert tidligere.
Mindre endring i tekst på kalenderbildet og årskalender rapporten.
I bildet for åpningsbalanse var maks antall linjer hardkodet til 50, endret til å legge til nye linjer dynamisk.
Fakturamodulen er oppdatert til build 69 (endring: nedtrekksliste i ordreregistrering for moms viste fortsatt lav momssats 8% i 2016, korrigert til 10%).
En feil i momsoppgave bildet gjorde at når lav sats var 10% så ble det ikke beregnet moms, rettet.
Lagt inn en bedre datosjekk i lønnskjøringsbildet for å unngå lønnskjøring med bilagsdato på feil måned.
Valgte man å lage forskuddsbilag ved registrering av forskudd i lønnsbildet så var ikke hele kalenderen for valg av bilagsdato synlig, rettet.
Lagt inn en ekstra sjekk ved innsending av a-melding. Det sjekkes om sjåfører var med på forrige periode men ikke denne. De aktuelle sjåførene listes med mulighet for å korrigere.
Oppdatert Hjelp.

2016.01.04 768 EU -knapp i bil oversikt virket ikke, endret til å gjøre oppslag hos vegvesen.no på bilnummeret og vise som internettside og ikke melding i programmet.
Lagring av NY sjåfør rotet det til ved lagring av arbeidsforhold, den forsøkte å modifisere et arbeidsforhold som ikke var opprettet enda, noe som resulterte feil. Rettet.
Skalering i a-melding -bildet endret. Tidligere utvidet tabellen for lønnslinjene seg når bildet ble strukket i høyden, endret til å utvide tabellen for sjåfører i stedet.
Lagt inn liten knapp i A-meldings -bildet og i Klient -bildet ved siden av underenhet feltet. Gjør oppslag mot Brønnøysund og viser underenhet nr (Virksomhet nr).
Lagt inn ekstra visning (html) av innsendte a-meldinger, tilbakemeldinger og avstemmingsinformasjon. Bedre redigering og lesbarhet.
Bildet for refusjon av arbeidsgiveravgift forholdt seg til termin, endret til måned. Bilaget opprettes med dato den siste i måneden.
Sletterutinen (Shift+Delete) i lønn oversikt fungerte ikke som følge av at lønnslinjene i en tidligere versjon ble flyttet til en undertabell, postene i denne må slettes først hvilket ikke ble gjort, rettet.
Mindre endring i html-presentasjonen av tilbakemeldinger ved flere innsendinger i perioden, siste referanse i xml-fila ble vist i overskriften selv om dette ikke var innsending med siste tidsstempel.
Momsoppgavebildet for innsending til Altinn var ikke oppdatert med ny lav sats fra og med 2016, korrigert.
Lagt inn melding ved valg av Lønns og Trekkoppgave, Terminoppgave samt Årsoppgave for arbeidsgiveravgift fra og med 2015 om at disse kan vise feil tall og er erstattet av a-meldingen.
Oppdatert Hjelp.